Προβολή περισσότερων

Δήλωση απορρήτου για τον ιστότοπο www.einhell.com.gr

Εμείς, η Einhell Hellas S.A. (εφεξής «Εταιρεία»), σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας και εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Einhell Ελλάς Α.Ε. Οι εξαιρέσεις στο πλαίσιο αυτό εξηγούνται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Einhell Hellas S.A.
Θεσσαλονίκης 77-79,
Νέα Φιλαδέλφεια,14342
Ελλάδα
e-mail: [email protected]

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων παρακάτω στο σημείο 21.

2. Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, τη μορφή χαιρετισμού, το σωστό όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σας Einhell. Επιπλέον, στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε επίσης πρόσβαση προστατευμένη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, αποθηκεύουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, όπου χρειάζεται, το φύλο σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που δεν μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με την πραγματική σας ταυτότητα - όπως για παράδειγμα οι αγαπημένες σας ιστοσελίδες ή ο αριθμός των χρηστών σε έναν ιστότοπο - δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τη σύνδεση και αναγνωρίζουμε δεδομένα για το πρόγραμμα περιήγησής σας για να παρουσιάσουμε το κατάλληλο περιεχόμενο σε εσάς.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε διάφορους τύπους προσωρινών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα σύνδεσης από τον υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, τις ιστοσελίδες / αρχεία που επιλέξατε καθώς και τα δεδομένα και το χρονικό διάστημα που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Διαπιστώνουμε επίσης τα στοιχεία ταυτότητας για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε καθώς και τον ιστότοπο που μας επισκέπτεται. Προσωπικά στοιχεία, όπως χαιρετισμός, το όνομά σας, η διεύθυνση, όπου ισχύει, η εταιρεία σας, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Einhell συλλέγονται μόνο αν την παρέχετε οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής, , κατά τη σύναψη σύμβασης ή όταν ζητάτε πληροφορίες.

4. Χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βάσει σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης του ιστοτόπου, για την παροχή υπηρεσιών, για τη διαχείριση πελατών, για τη βελτίωση της παρεχόμενης παρουσίας μας στο Internet, για έρευνες σχετικά με προϊόντα και για σκοπούς εμπορικής προώθησης μόνο στον βαθμό που απαιτείται.

5. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό που διέπει την επεξεργασία δεδομένων.

5.1 Τεχνική διαχείριση ιστοτόπου

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό που αναφέρεται ανωτέρω είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, εφόσον υφίσταται συμβατική σχέση με εσάς. Εφόσον δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και εσάς, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων (π.χ. η διεύθυνση IP) απαιτείται για τη δημιουργία σύνδεσης, καθώς και για την εμφάνιση των περιεχομένων του ιστοτόπου.

5.2 Παροχή υπηρεσιών

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω είναι το άρθρο. 6 παρ.1, περ.b του Γενικού Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ως μέρος της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν είμαστε σε θέση να εμπλουτίσουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση μαζί σας αν δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα.

Οι παρακάτω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας (Ιούνιος 2016) για την οποία αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα:

  • Ενημερωτικό δελτίο- Newsletter

5.3 Google Analytics

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του Google Analytics είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παροχής του ιστοτόπου μας, ώστε να γίνει πιο φιλικός προς τον χρήστη, καθώς και για τους σκοπούς μέτρηση της εμβέλειας και της διεξαγωγής ερευνών αγοράς.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. (εφεξής: Google). Η εφαρμογή Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της από μέρους σας χρήσης του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, λόγω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP σε αυτούς τους ιστοτόπους, η διεύθυνσή σας IP συντομεύεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, κατ' εντολή του διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, για να αξιολογεί την από μέρους σας χρήση του ιστοτόπου, να δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του internet. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookies, ορίζοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το cookie και τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μεταφορτώνοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο και εγκαταστήστε: Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση του Google Analytics.

Επιπλέον ή ως εναλλακτική λύση στην προθήκη του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση από το Google Analytics στις σελίδες μας κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο: απενεργοποίηση του Google Analytics. Στη συσκευή σας θα εγκατασταθεί ένα cookie εξαίρεσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποτραπεί η συλλογή δεδομένων από το Google Analytics για αυτόν τον ιστότοπο και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο μέλλον, εφόσον το cookie να παραμείνει εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

5.4 Βίντεο YouTube

Σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube. Διαχειριστής των αντίστοιχων προσθηκών είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με την προσθήκη YouTube, πραγματοποιείται σύνδεση στους διακομιστές της YouTube. Η YouTube θα ενημερωθεί για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, η YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει προσωπικά τη συμπεριφορά πλοήγησής σας. Αυτό μπορεί να αποτραπεί εκ των προτέρων με την αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο στο YouTube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Οι χρήστες που έχουν απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα διαφημίσεων της Google, δεν θα πρέπει να περιμένει τέτοια cookies όταν παρακολουθεί βίντεο στο YouTube. Η YouTube αποθηκεύει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα cookies. Αν θέλετε να το αποφύγετε, πρέπει να αποκλείσετε την αποθήκευση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο «YouTube» μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.5 Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του χάρτη από τους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων της Google, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων στο κέντρο απορρήτου.

5.6 Χρήση βιβλιοθηκών Script (Google Webfonts)

Προκειμένου να παρουσιάσουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες Script και βιβλιοθήκες γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως το Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Τα Google Webfonts μεταφέρονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την αποφυγή πολλαπλής φόρτωσης. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Google Webfonts ή εμποδίζει την πρόσβαση, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται με τυπική γραμματοσειρά.

Η εμφάνιση βιβλιοθηκών script ή βιβλιοθηκών γραμματοσειρών ενεργοποιεί αυτόματα μια σύνδεση με τον διαχειριστή της βιβλιοθήκης. Είναι θεωρητικά δυνατό, αλλά επί του παρόντος και ασαφές, κατά πόσον και για ποιους σκοπούς οι διαχειριστές τέτοιων βιβλιοθηκών συλλέγουν δεδομένα.

Η Πολιτική απορρήτου του διαχειριστή της βιβλιοθήκης της Google βρίσκεται εδώ: Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση του Google Analytics

5.7 Issuu

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κώδικα JavaScript για να ενσωματώσει μια εφαρμογή Flash (plug-in Flash) από την Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, ΗΠΑ (εφεξής: Issuu). Αυτό καθιστά δυνατό οι εκδόσεις εκτύπωσης να καλούνται ως e-paper.
Το Issuu χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Στη συνέχεια, θα αυξήσει και θα αποθηκεύσει προσωπικές πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και τη διάρκεια της χρήσης. Η μεταφορά πραγματοποιείται εάν έχετε ενεργοποιήσει το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης και Iδιωτικότητας του Issuu, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://issuu.com/legal/privacy.
Εάν η λειτουργία Do-Not-Track είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα φορτωθούν χωρίς την έγκρισή σας εξωτερικές προσθήκες Issuu, θα εμφανιστεί μόνο η αναφορά σε αυτήν την επιλογή.

5.8 Cloudflare

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν λειτουργίες Cloudflare. Ο πάροχος είναι η Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Το Cloudflare προσφέρει ένα παγκόσμιο δίκτυο παράδοσης περιεχομένου με DNS. Τεχνικά, η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας δρομολογείται μέσω του δικτύου Cloudflare. Το Cloudflare είναι επομένως σε θέση να αναλύει την κίνηση δεδομένων μεταξύ του χρήστη και των ιστοσελίδων μας, για παράδειγμα για να επιταχύνει το χρόνο φόρτωσης των σελίδων μας ή να ανιχνεύει και να αποτρέπει επιθέσεις στις υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, το Cloudflare μπορεί να αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας για βελτιστοποίηση και ανάλυση. Αυτό διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντά μας για την ασφάλεια, την απόδοση και την αξιοπιστία της διαφημιστικής μας προσφοράς σύμφωνα με  το Άρθρο 6 §(1)(f) GDPR. Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Cloudflare βάσει του GDPR. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται γενικά στη Γερμανία ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνο εάν η Επιτροπή της ΕΕ έχει καθορίσει την επάρκεια του επιπέδου προστασίας δεδομένων στην τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 45 GDPR, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή εάν ο αποδέκτης των δεδομένων εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με άλλο τρόπο. Το Cloudflare συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν:

  • Διεύθυνση IP
  • Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης
  • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
  • Πρόσβαση στον κωδικό κατάστασης/HTTP Status
  • Ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση
  • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
  • Πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και η διασύνδεσή του, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης

Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα δεδομένα καταγραφής για στατιστικές αξιολογήσεις με σκοπό τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της προσφοράς. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγονται εκεί και για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων στο Cloudflare

6. Διαβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης ή έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας. Κατά την παροχή υπηρεσιών, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι απαραίτητο να διαβιβάζουμε τις πληροφορίες διεύθυνσης και παραγγελίας στον χονδρέμπορο συνεργάτη σας. Αν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, τους επιλέγουμε προσεκτικά και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με όλες τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 28 του Γενικού Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

(βλέπε εικόνα 5).

7. Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας,  ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα). Όταν ένας χρήστης εμφανίζει μία ιστοσελίδα, ένα cookie μπορεί να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιλαμβάνει μία χαρακτηριστική συμβολοσειρά χαρακτήρων η οποία επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι η ιστοσελίδα εμφανίζεται ξανά. Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας πιο φιλική στο χρήστη, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Τα cookies επίσης επιτρέπουν στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας μετά από εναλλαγές μεταξύ σελίδων και να σας προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αναγνωρίζεται ξανά μετά από αλλαγή στη σελίδα.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Ως εκ τούτου έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Επιλέγοντας τις αντίστοιχες τεχνικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη μετάδοση των δεδομένων που περιέχουν. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί δύναται να διαγραφούν οποτεδήποτε. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε ότι η διαγραφή τους μπορεί να σας αποτρέψει από την εξ' ολοκλήρου χρήση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.

Κάνοντας χρήση των παρακάτω συνδέσμων, μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies (ή να τα απενεργοποιήσετε, μεταξύ άλλων πραγμάτων) στα κύρια προγράμματα περιήγησης:

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ/GDPR περί υπέρτερων έννομων συμφερόντων για τους παραπάνω σκοπούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο ψευδωνυποιούνται με χρήση τεχνολογικών μέτρων ώστε να μη συνδέονται τα εκάστοτε δεδομένα με το εκάστοτε πρόσωπο. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται με άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα cookies οποτεδήποτε και να ανακαλέσετε τυχόν προηγούμενες συναινέσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε μία λίστα εξωτερικών cookies στην παράγραφο/πεδίο 5 της πολιτικής απορρήτου για τη νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων.

8. Φόρμα επικοινωνίας

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματος και για πιθανές σχετικές ερωτήσεις.

9. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, σας ζητάμε να μας δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε και ότι συμφωνείτε να λάβετε το Ενημερωτικό Δελτίο (διπλή διαδικασία εξαίρεσης). Προκειμένου να προσαρμόσουμε το Ενημερωτικό Δελτίο, αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, όπως χαιρετισμό, όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για την αποστολή των απαιτούμενων πληροφοριών και για την τεκμηρίωση της συναίνεσής σας. Η συγκατάθεση που χορηγείται για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να αποσυρθεί με μελλοντική ισχύ ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω του συνδέσμου στο Ενημερωτικό Δελτίο του λογαριασμού χρήστη Einhell, είτε με την υποβολή εγγράφως στην Einhell Hellas S.A., Θεσσαλονίκης 77-79, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14342, Ελλάδα, [email protected]. Κατά τη διαχείριση και τη διανομή του Ενημερωτικού μας Δελτίου χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Γερμανία).

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε σωστά την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων-newsletter, υποβάλλουμε τα δηλωμένα προσωπικά δεδομένα στην CleverReach.

10. Στατιστική αξιολόγηση

Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρήσης της παροχής του ιστοτόπου μας, ώστε να γίνει πιο φιλικός προς τον χρήστη, καθώς και για τους σκοπούς μέτρηση της εμβέλειας και της διεξαγωγής ερευνών αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

10.1 Google Analytics

Η εφαρμογή Google Analytics ανήκει στην Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»). Αυτό το λογισμικό ανάλυσης έχει διαμορφωθεί σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Analytics με την πρόσθετη δυνατότητα που προσφέρει η Google για την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP. Σε αυτήν την περίπτωση, η διεύθυνση IP συνήθως συντομεύεται από την Google εντός της ΕΕ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται σε κάθε περίπτωση μόνο σε συντομευμένη μορφή.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή την αξιολόγηση των δεδομένων σας με αυτό το εργαλείο, πραγματοποιώντας λήψη κι εγκατάσταση της προσθήκης του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

11. Ασφάλεια δεδομένων

Οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, τροποποίηση, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση.

Tα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

12. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε ουσιαστικά τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή του ιστοτόπου μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μπορούμε επίσης να έχουμε έννομο συμφέρον για την εμπορική προώθηση μέσω ταχυδρομείου μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται μετά την παρέλευση των νόμιμων ή συμβατικών περιόδων διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης για φορολογικούς και εμπορικούς σκοπούς). Τα δεδομένα που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης θα διαγράφονται, όταν παύει να υφίσταται ο περιγραφόμενος σκοπός.

13. Δικαιώματα χρήστη

Ως χρήστης του ιστοτόπου μας έχετε διάφορα δικαιώματα. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα «Επικοινωνία» για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας με σαφήνεια.

14. Δικαιώματα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, μπορείτε να λάβετε ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος και δωρεάν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται και τα οποία σας αφορούν (π.χ. όνομα, διεύθυνση). Επιπλέον, δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. Εξαιρούνται από το αίτημα διαγραφής, για παράδειγμα, αποθηκευμένα δεδομένα για επιχειρηματικές διαδικασίες που υπόκεινται στη νόμιμη υποχρέωση διατήρησης.

15. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων

Δικαιούστε να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

16. Δικαίωμα εναντίωσης

Επιπλέον, δικαιούστε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Κατόπιν αυτού, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν μπορούμε -σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις- να καταδείξουμε αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

17. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος, εγγυόμαστε τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από εσάς, παρέχοντάς τα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

18. Ανάκληση συγκατάθεσης

Δικαιούστε να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε σε εμάς για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.

19. Αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα διενεργείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης και εφόσον δεν παράγει έννομα ή παρόμοια αποτελέσματα για εσάς.

20 Τροποποίηση της Πολιτικής απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική απορρήτου, προκειμένου να διασφαλίζουμε τη συνεχή συμμόρφωσή μας με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή να ενημερώνουμε τις υπηρεσίες μας αναφορικά με την Πολιτική απορρήτου, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η επόμενη επίσκεψή σας θα υπόκειται στη νέα Πολιτική απορρήτου.

21. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προτάσεις ή παράπονα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Σας συνιστούμε να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο ταχυδρομικώς.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Einhell Hellas S.A.
Θεσσαλονίκης 77-79,
Νέα Φιλαδέλφεια, 14342
Ελλάδα

e-mail: [email protected]
ΤΗΛ: +30 210 2790930