Δήλωση απορρήτου για τον ιστότοπο www.einhell.com.gr

Εμείς, η Einhell Hellas S.A. (εφεξής «Εταιρεία»), σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας και εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική. Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η Einhell Ελλάς Α.Ε. Οι εξαιρέσεις στο πλαίσιο αυτό εξηγούνται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Einhell Hellas S.A.
Θεσσαλονίκης 77-79,
Νέα Φιλαδέλφεια,14342
Ελλάδα
e-mail: [email protected]

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων παρακάτω στο σημείο 20.

2. Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου ατόμου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, τη μορφή χαιρετισμού, το σωστό όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα σας Einhell. Επιπλέον, στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε επίσης πρόσβαση προστατευμένη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, αποθηκεύουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και, όπου χρειάζεται, το φύλο σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που δεν μπορούν να συσχετιστούν άμεσα με την πραγματική σας ταυτότητα - όπως για παράδειγμα οι αγαπημένες σας ιστοσελίδες ή ο αριθμός των χρηστών σε έναν ιστότοπο - δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τη σύνδεση και αναγνωρίζουμε δεδομένα για το πρόγραμμα περιήγησής σας για να παρουσιάσουμε το κατάλληλο περιεχόμενο σε εσάς.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε διάφορους τύπους προσωρινών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα σύνδεσης από τον υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, τις ιστοσελίδες / αρχεία που επιλέξατε καθώς και τα δεδομένα και το χρονικό διάστημα που επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Διαπιστώνουμε επίσης τα στοιχεία ταυτότητας για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε καθώς και τον ιστότοπο που μας επισκέπτεται. Προσωπικά στοιχεία, όπως χαιρετισμός, το όνομά σας, η διεύθυνση, όπου ισχύει, η εταιρεία σας, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Einhell συλλέγονται μόνο αν την παρέχετε οικειοθελώς στο πλαίσιο εγγραφής, , κατά τη σύναψη σύμβασης ή όταν ζητάτε πληροφορίες.

4. Χρήση και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων βάσει σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς χρησιμοποιούνται από την εταιρεία για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης του ιστοτόπου, για την παροχή υπηρεσιών, για τη διαχείριση πελατών, για τη βελτίωση της παρεχόμενης παρουσίας μας στο Internet, για έρευνες σχετικά με προϊόντα και για σκοπούς εμπορικής προώθησης μόνο στον βαθμό που απαιτείται.

5. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό που διέπει την επεξεργασία δεδομένων.

 

5.1 Τεχνική διαχείριση ιστοτόπου

Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό που αναφέρεται ανωτέρω είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, εφόσον υφίσταται συμβατική σχέση με εσάς. Εφόσον δεν υπάρχει συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και εσάς, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων (π.χ. η διεύθυνση IP) απαιτείται για τη δημιουργία σύνδεσης, καθώς και για την εμφάνιση των περιεχομένων του ιστοτόπου.

 

5.2 Παροχή υπηρεσιών

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω είναι το άρθρο. 6 παρ.1, περ.b του Γενικού Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ως μέρος της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων. Δεν είμαστε σε θέση να εμπλουτίσουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση μαζί σας αν δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα.

Οι παρακάτω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας (Ιούνιος 2016) για την οποία αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα:

 • Είσοδος πελάτη
 • Ενημερωτικό δελτίο- Newsletter
 • 3 years product warranty on Einhell Power X-Change products
 • 3 years battery warranty on Einhell Power X-Change batteries
 • 10 years brushless warranty on Einhell Brushless motors for specific products
 • Κριτικές προϊόντων (από Bazaarvoice Inc., βλέπε εικόνα 5.11)

 

5.3 Google Tag Manager

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Tag Manager, μια υπηρεσία που παρέχεται για χρήστες από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland και για όλους τους άλλους χρήστες από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Ο Tag Manager χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εργαλείων και των εξωτερικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και επιτρέπει τη χρήση των λεγόμενων ετικετών. Μια ετικέτα είναι ένα στοιχείο κώδικα που αποθηκεύεται στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας, για παράδειγμα για να ελέγχεται ποια στοιχεία και εφαρμογες σελίδας ή υπηρεσίας ενεργοποιούνται και φορτώνονται και με ποια σειρά. Το εργαλείο ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα και οι οποίες επεξηγούνται περαιτέρω στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ορισμένα από τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google Ireland Limited για τη χρήση του Google Tag Manager. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Google Ireland Limited στις ΗΠΑ, η Google Ireland Limited και η Google LLC έχουν συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/914, Ενότητα 3) σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης. 46(2)(γ) GDPR. Επιπλέον, λαμβάνουμε επίσης τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 49(1)(α) GDPR.

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της Google για αυτό το εργαλείο εδώ: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics 4, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google LLC. Το υπεύθυνο μέρος για τους χρήστες στην ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία είναι η Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google").

Πλαίσιο επεξεργασίας
Το Google Analytics 4 χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης των ιστοσελίδων μας από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τους χρήστες συνήθως μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται.

Το Google Analytics 4 έχει ενεργοποιήσει από προεπιλογή την ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP. Λόγω της ανωνυμοποίησης IP, η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Σύμφωνα με την Google, η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics 4 δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, η συμπεριφορά του χρήστη καταγράφεται με τη μορφή "συμβάντων". Τα συμβάντα μπορεί να είναι:

 • Προβολές σελίδας
 • Πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο
 • Έναρξη συνεδρίας
 • Η διαδρομή των συνδέσμων που ακολουθήσατε "κλικ" και η αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο
 • Κύλιση (κάθε φορά που ο χρήστης μετακινείται στο κάτω μέρος της σελίδας (90%))
 • Πλοήγηση "κλικ" σε εξωτερικούς συνδέσμους
 • Ερωτήματα εσωτερικής αναζήτησης
 • Αλληλεπίδραση με βίντεο
 • Λήψεις αρχείων
 • Είδατε / κάνατε κλικ στις διαφημίσεις
 • Ρυθμίσεις γλώσσας
 • Αγορά προϊόντων (εάν η λειτουργία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο)

Καταγράφονται επίσης:

 • Η κατά προσέγγιση τοποθεσία σας (περιοχή)
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας και τις τελικές συσκευές που χρησιμοποιείτε (π.χ. ρύθμιση γλώσσας, ανάλυση οθόνης)
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε
 • Η διεύθυνση URL παραπομπής (μέσω ποιου ιστότοπου/διαφημιστικού μέσου ήρθατε σε αυτόν τον ιστότοπο)

Σκοπός επεξεργασίας
Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την ψευδώνυμη χρήση του ιστότοπου από εσάς και να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου. Οι αναφορές που παρέχονται από το Google Analytics 4 χρησιμεύουν για την ανάλυση της απόδοσης του ιστοτόπου μας και της επιτυχίας των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Παραλήπτες
Παραλήπτες των δεδομένων είναι/μπορεί να είναι:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία (ως εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Δεν αποκλείεται οι αμερικανικές αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που έχει αποθηκεύσει η Google.

Μεταφορά σε τρίτη χώρα
Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ και δεν υπάρχει επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο με το ευρωπαϊκό πρότυπο, έχουμε συνάψει με τον πάροχο υπηρεσιών συμβατικές ρήτρες του προτύπου της ΕΕ για τη θέσπιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Η μητρική εταιρεία της Google Ireland, η Google LLC, εδρεύει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και η πρόσβαση των αμερικανικών αρχών στα δεδομένα που αποθηκεύει η Google. Οι ΗΠΑ θεωρούνται επί του παρόντος τρίτη χώρα από την άποψη της προστασίας των δεδομένων. Δεν έχετε εκεί τα ίδια δικαιώματα με εκείνα εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Ενδέχεται να μην δικαιούστε κανένα ένδικο μέσο κατά της πρόσβασης των αρχών.

Διάρκεια αποθήκευσης
Τα δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Η διαγραφή των δεδομένων των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει συμπληρωθεί γίνεται αυτόματα μία φορά το μήνα.

Νομικό πλαίσιο
Το νομικό πλαίσιο για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του GDPR.

Ανάκληση
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, με πρόσβαση στις ρυθμίσεις των cookies (κουμπί απορρήτου στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας) και αλλάζοντας την επιλογή σας εκεί. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται.

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, με τους εξής τρόπους

 • λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης για την απενεργοποίηση του Google Analytics 4. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα cookie εξαίρεσης στη συσκευή σας. Αυτό αποτρέπει τη συλλογή από το Google Analytics 4 για αυτόν τον ιστότοπο και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο μέλλον, όσο το cookie παραμένει εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • με την απενεργοποίηση των Google Analytics 4 by στον παρακάτω σύνδεσμο: Απενεργοποίηση Google Analytics 4. Αυτό θα εγκαταστήσει ένα cookie εξαίρεσης της συσκευής σας. Αυτό αποτρέπει τη συλλογή από το Google Analytics 4 για αυτόν τον ιστότοπο και για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης στο μέλλον, όσο το cookie παραμένει εγκατεστημένο στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του Google Analytics 4 και την πολιτική απορρήτου της Google, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ ή https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Βίντεο YouTube

Σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας ενσωματώνουμε βίντεο από το YouTube. Διαχειριστής των αντίστοιχων προσθηκών είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα με την προσθήκη YouTube, πραγματοποιείται σύνδεση στους διακομιστές της YouTube. Η YouTube θα ενημερωθεί για τις σελίδες που επισκέπτεστε. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, η YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει προσωπικά τη συμπεριφορά πλοήγησής σας. Αυτό μπορεί να αποτραπεί εκ των προτέρων με την αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Εάν ξεκινήσει ένα βίντεο στο YouTube, ο πάροχος χρησιμοποιεί cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών.

Οι χρήστες που έχουν απενεργοποιήσει την αποθήκευση cookies για το πρόγραμμα διαφημίσεων της Google, δεν θα πρέπει να περιμένει τέτοια cookies όταν παρακολουθεί βίντεο στο YouTube. Η YouTube αποθηκεύει επίσης μη προσωπικές πληροφορίες χρήσης σε άλλα cookies. Αν θέλετε να το αποφύγετε, πρέπει να αποκλείσετε την αποθήκευση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο «YouTube» μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

5.6 Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google για την οπτική απεικόνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Χάρτες Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του χάρτη από τους επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων της Google, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την προστασία των δεδομένων στο κέντρο απορρήτου.

 

5.7 Χρήση βιβλιοθηκών Script (Google Webfonts)

Προκειμένου να παρουσιάσουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, χρησιμοποιούμε βιβλιοθήκες Script και βιβλιοθήκες γραμματοσειρών σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως το Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Τα Google Webfonts μεταφέρονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την αποφυγή πολλαπλής φόρτωσης. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει τις γραμματοσειρές Google Webfonts ή εμποδίζει την πρόσβαση, το περιεχόμενο θα εμφανίζεται με τυπική γραμματοσειρά.

Η εμφάνιση βιβλιοθηκών script ή βιβλιοθηκών γραμματοσειρών ενεργοποιεί αυτόματα μια σύνδεση με τον διαχειριστή της βιβλιοθήκης. Είναι θεωρητικά δυνατό, αλλά επί του παρόντος και ασαφές, κατά πόσον και για ποιους σκοπούς οι διαχειριστές τέτοιων βιβλιοθηκών συλλέγουν δεδομένα.

Η Πολιτική απορρήτου του διαχειριστή της βιβλιοθήκης της Google βρίσκεται εδώ: Πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για απενεργοποίηση του Google Analytics

 

5.8 Issuu

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κώδικα JavaScript για να ενσωματώσει μια εφαρμογή Flash (plug-in Flash) από την Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, ΗΠΑ (εφεξής: Issuu). Αυτό καθιστά δυνατό οι εκδόσεις εκτύπωσης να καλούνται ως e-paper.
Το Issuu χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Στη συνέχεια, θα αυξήσει και θα αποθηκεύσει προσωπικές πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο και τη διάρκεια της χρήσης. Η μεταφορά πραγματοποιείται εάν έχετε ενεργοποιήσει το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης και Iδιωτικότητας του Issuu, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://issuu.com/legal/privacy.
Εάν η λειτουργία Do-Not-Track είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης, δεν θα φορτωθούν χωρίς την έγκρισή σας εξωτερικές προσθήκες Issuu, θα εμφανιστεί μόνο η αναφορά σε αυτήν την επιλογή.

 

5.9 Cloudflare

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν λειτουργίες Cloudflare. Ο πάροχος είναι η Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Το Cloudflare προσφέρει ένα παγκόσμιο δίκτυο παράδοσης περιεχομένου με DNS. Τεχνικά, η μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του ιστότοπού μας δρομολογείται μέσω του δικτύου Cloudflare. Το Cloudflare είναι επομένως σε θέση να αναλύει την κίνηση δεδομένων μεταξύ του χρήστη και των ιστοσελίδων μας, για παράδειγμα για να επιταχύνει το χρόνο φόρτωσης των σελίδων μας ή να ανιχνεύει και να αποτρέπει επιθέσεις στις υπηρεσίες μας.

Επιπλέον, το Cloudflare μπορεί να αποθηκεύει cookies στον υπολογιστή σας για βελτιστοποίηση και ανάλυση. Αυτό διασφαλίζει τα έννομα συμφέροντά μας για την ασφάλεια, την απόδοση και την αξιοπιστία της διαφημιστικής μας προσφοράς σύμφωνα με  το Άρθρο 6 §(1)(f) GDPR. Έχουμε συνάψει μια αντίστοιχη συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Cloudflare βάσει του GDPR. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται γενικά στη Γερμανία ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία θα πραγματοποιείται μόνο εάν η Επιτροπή της ΕΕ έχει καθορίσει την επάρκεια του επιπέδου προστασίας δεδομένων στην τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 45 GDPR, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ ή εάν ο αποδέκτης των δεδομένων εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων με άλλο τρόπο. Το Cloudflare συλλέγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
 • Πρόσβαση στον κωδικό κατάστασης/HTTP Status
 • Ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση
 • Ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το αίτημα
 • Πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και η διασύνδεσή του, γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης

Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα δεδομένα καταγραφής για στατιστικές αξιολογήσεις με σκοπό τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της προσφοράς. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγονται εκεί και για την ασφάλεια και την προστασία δεδομένων στο Cloudflare

 

5.10 Friendly Captcha

Η Einhell χρησιμοποιεί την υπηρεσία "Friendly Captcha" για να αποτρέψει δόλιες δραστηριότητες και για να προστατεύσει τους χρήστες από το να γίνουν πιθανά θύματα κάποιου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Οι υπηρεσίες Friendly Captcha παρέχουν ένα στοιχείο JavaScript που ενσωματώνεται στον πηγαίο κώδικα του ιστότοπου/του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ενσωμάτωση του στοιχείου JavaScript φορτώνει στο παρασκήνιο λογισμικό που παρέχει γρίφους κρυπτογράφησης. Η συσκευή σας λύνει αυτό το κρυπτογραφικό παζλ αυτόματα και δεν χρειάζεται να λύσετε κανένα αριθμητικό πρόβλημα ή παζλ με εικόνες.

Η λύση του κρυπτογραφικού γρίφου χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται αν ο ιστότοπος/το διαδικτυακό κατάστημα χρησιμοποιείται με δόλο ή μέσω αυτοματοποιημένης μηχανικής επεξεργασίας, π.χ. με τη χρήση bots, και για να επιβεβαιώνεται ότι οι επισκέπτες είναι πραγματικοί άνθρωποι. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε φόρμες (φόρμες επικοινωνίας, φόρμες κλήρωσης βραβείων, φόρμες εγγραφής και σύνδεσης κ.λπ.) και στη διαδικασία παραγγελίας.

Για την παροχή της υπηρεσίας, το Friendly Captcha αποθηκεύει τα ακόλουθα δεδομένα:

 • στοιχεία χρήστη, Τοποθεσία και Σύνδεσμο Ανακατεύθυνσης.
 • Το ίδιο το παζλ, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό Friendly Captcha και το αναγνωριστικό του ιστότοπου με τον οποίο σχετίζεται το παζλ.
 • Την έκδοση της υπηρεσίας Friendly Captcha που χρησιμοποιείται.
 • Χρονοσφραγίδα (Ημερομηνία/Ώρα) κατά την οποία ζητήθηκε και λύθηκε ο γρίφος.

Το Friendly Captcha αποθηκεύει έναν ανώνυμο αναγνωριστικό για κάθε διεύθυνση IP, ώστε να επιτρέπει τη δυναμική κλιμάκωση της πολυπλοκότητας του γρίφου στο διαδίκτυο, προκειμένου να ανιχνεύεται η κακόβουλη/αυτοματοποιημένη χρήση και να ελαχιστοποιείται η απαγόρευση πραγματικών ανθρώπων Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται με μονόδρομο κατακερματισμό και, συνεπώς, δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Η χρήση του Friendly Captcha δεν συνεπάγεται την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το διαδικτυακό σας προφίλ κ.λπ.

Δεν δημιουργούνται cookies όταν χρησιμοποιείτε το Friendly Captcha.

Πάροχος της υπηρεσίας:
Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Γερμανία

Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της υπηρεσίας Friendly Captcha εδώ: Friendlycapture.com - Privacy end users

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η Einhell Germany AG και οι θυγατρικές της έχουν έννομο συμφέρον από τη χρήση του Friendly Captcha, καθώς η υπηρεσία συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών δόλιων δραστηριοτήτων στον ιστότοπο/στο διαδικτυακό μας κατάστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή οντότητα της Einhell.

 

5.11 Bazaarvoice

Ο συνεργάτης IT Bazaarvoice παρέχει τη λειτουργία για κριτικές προϊόντων στον ιστότοπο της Einhell.

Οι υπηρεσίες γύρω από το θέμα των αξιολογήσεων προϊόντων (κριτικές και αξιολογήσεις) διασφαλίζονται επίσης στο σύστημα από την εταιρεία Bazaarvoice. Επιπλέον, αποστέλλονται email ειδικά για πελάτες όταν χρησιμοποιείται η επέκταση εγγύησης υπηρεσίας 2+1 ή όταν χρησιμοποιείται η διεπαφή Bazaarvoice. Ως εκ τούτου, ζητάμε τη ρητή συμφωνία σας πριν σας στείλουμε αυτά τα εφάπαξ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που το αποδεχτήκατε, υποβάλλουμε τις ακόλουθες πληροφορίες στο Bazaarvoice:

 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Αριθμός Χρήστη
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Εγγεγραμμένο προϊόν
 • Χρονική σήμανση εγγραφής
 • Ρυθμίσεις γλώσσας για την αλληλογραφία

Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων του Bazaarvoice στη διεύθυνση https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

5.12 Matomo (self-hosted)

Περιγραφή της υπηρεσίας
Πρόκειται για μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοικτού κώδικα. Η Matomo παρέχει την τεχνολογία. Ωστόσο, η Matomo δεν επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς τα δεδομένα δεν μεταφέρονται στη Matomo λόγω της επιλογής self-hosting. Self-hosting σημαίνει ότι η Einhell φιλοξενεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού Matomo στους δικούς της διακομιστές και συνεπώς έχει την αποκλειστικότητα επί των δεδομένων ανάλυσης.

Σκοπός των δεδομένων
Αυτή η λίστα αναφέρει τους σκοπούς της συλλογής και της επεξεργασίας δεδομένων.

 • Ανάλυση δεδομένων
 • Παρακολούθηση συμβάντων

Τεχνολογίες Που Χρησιμοποιήθηκαν
Χρησιμοποιούμε το Matomo χωρίς cookies εντοπισμού - και βασιζόμαστε σε εντοπισμό χωρίς cookies. Η παρακολούθηση χωρίς cookies είναι μια εναλλακτική μορφή παρακολούθησης που χρησιμοποιεί μεθόδους όπως η καταμέτρηση μοναδικών διευθύνσεων IP ή το αποτύπωμα του προγράμματος περιήγησης για την ταυτοποίηση των χρηστών αντί για cookies.

Δεδομένα που συλλέχθηκαν
Αυτή η λίστα αναφέρει όλα τα (προσωπικά) δεδομένα που συλλέγονται από ή μέσω της χρήσης αυτής της υπηρεσίας.

 • Ώρα προηγούμενης επίσκεψης των χρηστών
 • Ανάλυση οθόνης
 • Αρχεία που κάνατε κλικ ή κατεβάσατε
 • Σύνδεσμοι που κάνατε κλικ και που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες
 • Ταχύτητα σελίδας
 • Διεύθυνση URL σελίδας
 • Αριθμός επισκέψεων χρηστών
 • Ανωνυμοποιημένη IP χρήστη
 • Πάροχος χρήστη
 • Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης
 • Ζώνη ώρας
 • Χρόνος πρώτης επίσκεψης του χρήστη
 • Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
 • Τίτλος σελίδας
 • URL παραπομπής
 • Δεδομένα χρήσης
 • Πληροφορίες συσκευής
 • Γεωγραφική θέση
 • Ανωνυμοποιημένο αναγνωριστικό παραγγελίας

Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση IP για την ανάλυση με το Matomo. Σε αυτή την περίπτωση, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται πριν από την ανάλυση, ώστε να μην μπορεί πλέον να ταυτοποιηθεί πλήρως με εσάς. Το ίδιο ισχύει και για το αναγνωριστικό παραγγελίας, το οποίο επίσης ανωνυμοποιείται όταν η λειτουργία αγορών είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

Νομική βάση
Στη συνέχεια παρατίθεται η απαιτούμενη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων.

 • Αρθ 6 παρ. 1 εδ. 1 στ. GDPR
 • §25 παρ. 2 νο. 2 TTDSG

Τοποθεσία της επεξεργασίας
Αυτή είναι η κύρια θέση όπου γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται. Εάν τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε άλλες χώρες, θα ενημερώνεστε ξεχωριστά.

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

Απενεργοποιήστε το Matomo
Εάν δεν συμφωνείτε με την αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία δεδομένων εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποθηκευτεί ένα cookie εξαίρεσης στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο εμποδίζει τη Matomo να αποθηκεύει δεδομένα χρήσης. Εάν διαγράψετε τα cookies σας, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να διαγραφεί και το cookie εξαίρεσης της Matomo. Η απενεργοποίηση (opt-out) πρέπει στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί εκ νέου όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας.

6. Διαβίβαση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης ή έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας. Κατά την παροχή υπηρεσιών, μπορεί, για παράδειγμα, να είναι απαραίτητο να διαβιβάζουμε τις πληροφορίες διεύθυνσης και παραγγελίας στον χονδρέμπορο συνεργάτη σας. Αν χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, τους επιλέγουμε προσεκτικά και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με όλες τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 28 του Γενικού Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). (βλέπε εικόνα 5).

7. Χρήση cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας,  ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα). Όταν ένας χρήστης εμφανίζει μία ιστοσελίδα, ένα cookie μπορεί να αποθηκεύεται στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιλαμβάνει μία χαρακτηριστική συμβολοσειρά χαρακτήρων η οποία επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι η ιστοσελίδα εμφανίζεται ξανά. Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας πιο φιλική στο χρήστη, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Τα cookies επίσης επιτρέπουν στα συστήματά μας να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησής σας μετά από εναλλαγές μεταξύ σελίδων και να σας προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Αυτές οι υπηρεσίες απαιτούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αναγνωρίζεται ξανά μετά από αλλαγή στη σελίδα.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Ως εκ τούτου έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Επιλέγοντας τις αντίστοιχες τεχνικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies και τη μετάδοση των δεδομένων που περιέχουν. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί δύναται να διαγραφούν οποτεδήποτε. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε ότι η διαγραφή τους μπορεί να σας αποτρέψει από την εξ' ολοκλήρου χρήση όλων των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.

Κάνοντας χρήση των παρακάτω συνδέσμων, μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies (ή να τα απενεργοποιήσετε, μεταξύ άλλων πραγμάτων) στα κύρια προγράμματα περιήγησης:

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' ΓΚΠΔ/GDPR περί υπέρτερων έννομων συμφερόντων για τους παραπάνω σκοπούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο ψευδωνυποιούνται με χρήση τεχνολογικών μέτρων ώστε να μη συνδέονται τα εκάστοτε δεδομένα με το εκάστοτε πρόσωπο. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται με άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα cookies οποτεδήποτε και να ανακαλέσετε τυχόν προηγούμενες συναινέσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορείτε να δείτε μία λίστα εξωτερικών cookies στην παράγραφο/πεδίο 5 της πολιτικής απορρήτου για τη νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων.

8. Φόρμα επικοινωνίας

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της φόρμας επικοινωνίας, οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματος και για πιθανές σχετικές ερωτήσεις.

9. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, σας ζητάμε να μας δώσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε και ότι συμφωνείτε να λάβετε το Ενημερωτικό Δελτίο (διπλή διαδικασία εξαίρεσης). Προκειμένου να προσαρμόσουμε το Ενημερωτικό Δελτίο, αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, όπως χαιρετισμό, όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για την αποστολή των απαιτούμενων πληροφοριών και για την τεκμηρίωση της συναίνεσής σας. Η συγκατάθεση που χορηγείται για την αποθήκευση δεδομένων, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του Ενημερωτικού Δελτίου μπορεί να αποσυρθεί με μελλοντική ισχύ ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω του συνδέσμου στο Ενημερωτικό Δελτίο του λογαριασμού χρήστη Einhell, είτε με την υποβολή εγγράφως στην Einhell Hellas S.A., Θεσσαλονίκης 77-79, Νέα Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14342, Ελλάδα, [email protected]. Κατά τη διαχείριση και τη διανομή του Ενημερωτικού μας Δελτίου χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Γερμανία).

Για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε σωστά την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων-newsletter, υποβάλλουμε τα δηλωμένα προσωπικά δεδομένα στην CleverReach.

10. Ασφάλεια δεδομένων

Οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, τροποποίηση, καταστροφή και πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη διαβίβαση.

Tα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

11. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε ουσιαστικά τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή του ιστοτόπου μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον για την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μπορούμε επίσης να έχουμε έννομο συμφέρον για την εμπορική προώθηση μέσω ταχυδρομείου μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται μετά την παρέλευση των νόμιμων ή συμβατικών περιόδων διατήρησης (π.χ. περίοδοι διατήρησης για φορολογικούς και εμπορικούς σκοπούς). Τα δεδομένα που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης θα διαγράφονται, όταν παύει να υφίσταται ο περιγραφόμενος σκοπός.

12. Δικαιώματα χρήστη

Ως χρήστης του ιστοτόπου μας έχετε διάφορα δικαιώματα. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα «Επικοινωνία» για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας με σαφήνεια.

13. Δικαιώματα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, μπορείτε να λάβετε ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος και δωρεάν γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται και τα οποία σας αφορούν (π.χ. όνομα, διεύθυνση). Επιπλέον, δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις. Εξαιρούνται από το αίτημα διαγραφής, για παράδειγμα, αποθηκευμένα δεδομένα για επιχειρηματικές διαδικασίες που υπόκεινται στη νόμιμη υποχρέωση διατήρησης.

14. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων

Δικαιούστε να περιορίζετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

15. Δικαίωμα εναντίωσης

Επιπλέον, δικαιούστε να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Κατόπιν αυτού, θα διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός αν μπορούμε -σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις- να καταδείξουμε αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την περαιτέρω επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

16. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος, εγγυόμαστε τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από εσάς, παρέχοντάς τα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

17. Ανάκληση συγκατάθεσης

Δικαιούστε να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παρέχετε σε εμάς για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση παραμένει ανεπηρέαστη.

18. Αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά με αυτοματοποιημένα μέσα διενεργείται μόνο εάν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης και εφόσον δεν παράγει έννομα ή παρόμοια αποτελέσματα για εσάς.

19. Τροποποίηση της Πολιτικής απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική απορρήτου, προκειμένου να διασφαλίζουμε τη συνεχή συμμόρφωσή μας με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή να ενημερώνουμε τις υπηρεσίες μας αναφορικά με την Πολιτική απορρήτου, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Η επόμενη επίσκεψή σας θα υπόκειται στη νέα Πολιτική απορρήτου.

20. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, προτάσεις ή παράπονα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Σας συνιστούμε να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο ταχυδρομικώς.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Einhell Hellas S.A.
Θεσσαλονίκης 77-79,
Νέα Φιλαδέλφεια, 14342
Ελλάδα

e-mail: [email protected]
ΤΗΛ: +30 210 2790930