Επιπλέον μηχανές

Χρήσιμοι και απαραίτητοι βοηθοί

Μόνο με ένα παλετοφόρο είναι ένα εργαστήριο πραγματικά ολοκληρωμένο. Περεταίρω εξοπλισμός όπως παλάγκα, παλάγκο αλυσίδας, Καρότσια και εγκαταστάσεις αναρρόφησης ολοκληρώνουν τη σειρά μας.